Eupnea utvikler en sensor for kontinuerlig måling av respirasjonsfrekvens

Hva er Respirasjonsfrekvens?

Respirasjonsrate er det vitalparameteret som endrer seg først ved progresjon i sykdomstilstand. 
I dag utføres manuell telling av pustefrekvens, sammen med de øvrige vitalparametrene (Puls, BT, Temperatur, SpO2) av pleiepersonell 1 – 3 ganger per døgn per pasient. 
Manuell telling av pustefrekvens har målebias både grunnet faktorer hos pasient og pleier.  

Hva utvikler vi?

Eupnea utvikler en sensor for automatisk registrering av pustefrekvens. 
Ved å gjøre registreringen autonom kan pleieressursene utnyttes bedre. Måledataene blir mer pålitelige og endring i sykdomstilstand kan oppdages raskere.  

Mål

Sensoren vår tar sikte på å oppdage respirasjonsfrekvens som er
anses å være den mest pålitelige og viktige parameteren som
endrer seg raskest i sykdomsutviklingen